Tester

if-test

I nesten alle programmer vil man før eller siden få behov for å teste eller sammenligne verdier. If-kommandoen bruker operatorer til å sammenlikne to verdier, og resultatet av en if-test er enten sann eller falsk.

Ofte ønsker man å gjøre litt mer avanserte ting enn kun å sjekke om to tall er like. Dette kan løses ved å bruke ulike operatorer. På denne måten kan man sjekke om to størrelser er større enn, mindre enn eller ulike hverandre. Man kan også kombinere flere tester med logiske operatorer som og og eller. Vi kan også lage større og mer sammensatte tester ved å kombinere kommandoene if og else.

Se selv! - If-test

Visste du at...
 I tester brukes trippel likhetstegn hvis du skal sjekke både verdi og datatype. I en test bruker man logiske sammenligningsvariabler.

La oss se på flere eksempel der vi kombinerer ulike operatorer.

else if og logiske kombinasjoner i tester

Noen ganger kan det være nødvendig å kombinere flere typer uttrykk og operatorer for å få testet det man ønsker.

Prøv selv!

Prøv å endre koden i dette eksempelet selv

JS Bin

switch

Hvis man ønsker å teste et begrenset antall utfall kan det være hensiktsmessig å bruke kommandoen switch. Denne er veldig godt egnet til å registrere for eksempel ukedager som i eksempelet under. Sammen med switch brukes også kommandoen break, for å hoppe ut av testen når den slår til.

Viktig!
Før du går videre bør du være trygg på if-tester og logiske operatorer