Funksjoner

En funksjon er en samling med kode som kjøres når man henviser til funksjonen i et funksjonskall. Et funksjonskall kan for eksempel skje når man har en hendelse som å trykker på en knapp eller en meny. Man kan også utføre et funksjonskall i et program ved å skrive navnet på funksjonen.

En funksjon kan også kjøres ved å skrive navnet på funksjonen i programmet

 

Tidsstyrte funksjoner

Noen ganger kan det være behov for å kjøre en funksjon ved faste tidsintervall. Til dette brukes kommandoen setInterval. I eksempelet under kjøres funksjonen en gang hvert sekundet.

Funksjoner med inn- og utparameter

For å øke gjenbruksverdien til kode kan det være lurt å bruke funksjoner. Disse kan kjøres så mange ganger man ønsker, kun ved hjelp av et funksjonskall. For å øke nytteverdien til en funksjon, kan det være nyttig å sende med, og få tilbake behandlet data. I eksempelet under ganges to tall sammen ved å sende de med som paramtere i funksjonskallet.