Løkker

I programmering har vi ofte behov for å gjenta kode mange ganger. For å få til dette bruker man løkker. Løkker har mye til felles med tester, men med den forskjellen at i en løkke gjentas kode intill en betingelse er sann eller usann.

Det finnes to hovedtyper løkker: for-løkker og while-løkker:

  • for - Gjentar kode et gitt antall ganger
  • while - Gjentar kode sålenge en betingelse er sann

For-løkker

I en for-løkke bestemmer vi hvor mange ganger en kode skal gjentas. Alt dette gjøres i deklarasjonen av løkka.

Prøv selv!

Prøv å endre koden i dette eksempelet selv

JS Bin

Se selv! - for-løkke

While-løkker

En while-løkke har veldig lik funksjonalitet som for-løkker. Forskjellen er at i en while-løkke så må tellevariabelen deklarereres på forhånd, og den må økes eller minkes manuelt inne i koden. Alt dette gjøres i deklarasjonen på en for-løkke.

Det finnes også en variant av while-løkker som kalles do-while. Disse fungerer nesten likt som while-løkker, men med den forskjellen at innholdet i løkken kjøres alltid en gang uavhengig om betingelsen er sann eller ikke.

Prøv selv!

Prøv å endre koden i dette eksempelet selv

JS Bin