JSON

JSON (JavaScript Object Notation, er en enkel tekstbasert standard for datautveksling. Den er opprinnelig avledet fra JavaScript for å representere enkle datastrukturer. Standarden er imidlertid uavhengig av JavaScript eller andre programmeringsspråk. (Kilde:http://no.wikipedia.org/wiki/JSON)

JSON er meget godt egnet til å lagre og behandle ulike typer data i javascript. Ofte legger man dataene inn i en egen fil som lenkes sammen slik man gjør med eksterne stilark og programkode.

Man får tilgang til og behandle data ved å bruke punktumnotasjon og indeksering som vi kjenner fra lister.

Følgende kodeeksempel skriver ut alle fornavna i fra eksempelet over.