Enhetstesting

Enhetstest, også kalt modultest, er en testmetode i programmering, som verifiserer, at de individuelle enhetene i kildekoden virker etter hensikten. En enhet er den minste testbare enheten i en applikasjon. I et programmering kan den minste enheten være et individuelt program eller en funksjon.

Ideelt er alle enhetstester uavhengige av hverandre og kan avikles selvstendig. Å benytte enhetstesting som drivkraft i utvikling, er en av hjørnestenene i utviklingsmetoden Extreme Programming (XP). 

Fordeler

Formålet med enhetstesting er å isolere hver del av et program og vise at de individuelle delene fungerer korrekt. Ved å benytte enhetstester tett på, og underveis i kodeudviklingen, oppdages feil tidlig i utviklingsprossessen.

Enhetstesting tillater, at en programmerer kan foreta endringer på koden på et senere tidspunkt, ved at man sikrer at koden virker korrekt. En forudsætning for dette er, at et sæt unit test er fyldestgørende.

Kilde: Artikkel på dansk Wikipedia