Flytskjema

Et flytskjema er en skjematisk fremstilling av programmeringskoden. I flytskjemaet bruker man ulike symboler (bokser). Informasjon og hendelser representeres med rektangler, og valg representeres med romber. Et flytskjema leses ovenfra og ned. Under er et eksempel på et flytskjema som forklarer hvilken pris som skal beregnes i en restaurant. Kundene kan enten spise på stedet (25% mva) eller ta med maten hjem (15% mva)

Skjermbilde 2015-04-28 kl. 10.25.19

Figur: Flytskjema som beskriver programkode

Koden som er beskrevet i flytskjemaet over vil kunne se ut som følger.

En av fordelene med å bruke flytskjema er at man på en enkel og oversiktelig måte kan få et inntrykk av programmets funksjonalitet. Selv store og kompliserte programmer kan visualiseres på denne måte.

Det finnes mange verktøy på nettet som er gratis å bruke. Disse kan være greie å bruke når man skal lage diagrammer.