Kravspesifikasjon

1. Innledning

 • Kort beskrivelse av hvem som er målgruppen
 • Kort beskrivelse av hvordan kravspesifikasjonen er organisert

2. Overordnet systembeskrivelse

Beskriv hva som er hensikten med programmet/systemet

3. Ikke-funksjonelle krav (rammekrav)

Med ikke-funksjonelle krav menes de krav som ikke direkte er knyttet til programmets funksjonalitet eller virkemåte.

Dette kan for eksempel være:

 • Trenger programmet internetttilgang?
 • Er lagrede data sikret?
 • Fungerer programmet i flere nettlesere?

4. Funksjonelle krav

Med funksjonelle krav menes de krav som er knyttet til programmets funksjonalitet eller virkemåte.

 • Hva programmet skal gjøre.
 • Et eksempel på skjermbilde(r) med forklaring
 • Inndata med angivelse av hvilke datafelter som inngår.
  For hvert datafelt angis:

  • beskrivende navn
  • symboltype: alfabetisk eller numerisk
 • hvordan inn- og utdata vises (skjermbildeutseende)
 • hvilke inn/ut-enheter funksjonen skal benytte (tastatur, dataskjerm, skriver etc.)
 • Annen relevant informasjon

 

Kilde: SINTEF sin mal for kravspesifikasjon